Enpresa etika

Integritatea, objetibotasuna, zintzotasuna eta erantzukizuna oinarrizko balio etikoak dira
Nafarroako Enpresa Korporazio Publikoaren barruan dauden sozietate publikoen jardunean.
Horregatik, 2018. urteaz geroztik, Nafarroako Gobernuko sozietate publiko guztiek dugu Etika
eta Jokabide Kode bat, gure balio, printzipio eta jarduteko jarraibide etikoen adierazpen formala
adierazten duena. Arau-maila du gure erakundeen barruan, eta, beraz, gure eginkizun bakoitza
betetzean aplikatu beharreko esparru orokor eta gida da, jokabide etiko eta arduratsua
bermatzeko.
 
Nafarroako Gobernuko sozietate publikoetako zerbitzu bereziak ematen ari diren lan-
kontratuko langile eta funtzionario guztiek, beren jarduera guztiak burutzerakoan, kode honetan
jasotako balio etikoei jarraitu beharko diete, eta printzipio etikoak betetzen saiatu beharko dute,
ezarritako jarduera-jarraibideak aplikatuz.
 
Kodea Nafarroako Gobernuko sozietate publikoak osatzen dituzten pertsona guztiei aplikatuko
zaie, beren posizio hierarkikoa edozein dela ere. Beraz, plantilla osoari aplikatuko zaio, bai
kontratazio finkoari, bai aldi baterakoari, bai zuzendaritzari eta Administrazio Kontseiluetako
kideei.
Nafarroako Gobernuko sozietate publikoen Etika eta Jokabide Kodea esteka honetan deskarga
dezakezu.

CPENen Arrisku Penalen Mapa eta Delituen Prebentzioaren arduraduna izendatzea

Compliance arloko jarduera osatzeko, CNAIen Arrisku Penalen Mapa
bat egiten da, eta mapa horretan identifikatzen dira ekintza penalak eragin ditzaketen arloak eta
ekintzak, ekintza horiek gauzatzen dituztenentzat. Horrez gain, gizarteko Delituen Prebentzioko
arduradun bat izendatzen da.

Informazio-kanala

2018an Etika eta Jokabide Kodea onartzearekin batera, kanal etiko bat gaitu zen pertsona
juridikoarentzat soilik ondorio penalak zituzten praktikak , portaerak , ekintzak edo ez-egiteak
jakinarazteko.
2023an, arau-hausteei eta ustelkeriaren aurkako borrokari buruzko informazioa ematen duten
pertsonen babesa arautzen duen 2/2023 Legea
indarrean sartu zenean, Kanal Etiko horren
ordez informazio-kanal bat jarri da, eta kanal hori Nafarroako sozietate publikoetako langileek
nahiz kanpoko edonork erabil dezakete. Helburu nagusia da korporazioan gerta daitezkeen
egoera negatiboak, irregulartasunak edo jokabide desegokiak goiz detektatzen laguntzea,
horiek isilpean egiaztatzea eta dagokion prozedurari ekitea.

CNAIen Informazioaren Barne Sistemaren Politika

CNAIen Informazioaren Barne Sistemaren Kudeaketaren Prozedura